Undangan Rapat Forhati Kota Jayapura

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan kepada calon pengurus Forhati Kota Jayapura untuk menghadiri rapat persiapan pelantikan Forhati Kota Jayapura yang insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari : Ahad, 29/10/2017
Jam : 14.00 (jam 2 siang)
Tempat : Masjid Asholihin

Billahitahufiq Walhidayah,

Wassalamualikum Wr.Wb.

ttd

Ketua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *